A jövő elkezdődik

A 2020. február 14-én mind két érintett szakszervezet (KKSZ-VKSZ) legfelsőbb döntéshozó testülete meghozta azokat a döntéseket melyek a két szervezet fúziójának elindításához szükségesek.

Azt tudni kell egy ilyen folyamatról, hogy nem olyan egyszerű mint egy szövetség esetében. Nem elég egy szakszervezet szimpla döntése, hogy egy szövetség tagszervezete kíván lenni, majd a szövetség részéről is egy döntés, hogy befogadja, amennyiben magára nézve elfogadja a szövetség működését szabályozó dokumentumokban (alapszabály, SZMSZ) foglaltakat. Ezzel gyakorlatilag a szövetséghez tartozó, de saját alapító okirata, SZMSZ-e szerint működő önálló szervezet marad.

A mi esetünkben nem csatlakozásról, hanem jogutódlással történő beolvadásról van szó, ami az ide vonatkozó jogszabályok, törvények értelmében egy bonyolultabb, több lépcsős folyamat, ami érinti az egyes szervezetek gazdálkodásával kapcsolatos beszámolókat, és egyéb szükséges jogi kötelezettségeknek is eleget kell tenni.

A fúzióval a Volánbusz Zrt. legnagyobb, meghatározó és nem utolsó sorba egyetlen és megkérdőjelezhetetlenül Kollektív Szerződés kötő szakszervezete jön léte.

KKSZ


Tisztelt Munkavállalók!

Kolléganők, Kollégák!               

A Közúti Közlekedési Szakszervezet, mint a hat Közlekedési Központnál KSZ kötő szakszervezet, levélben fordult Dávid Ilona Elnök-vezérigazgató asszonyhoz a beolvadás kapcsán és az azóta eltelt időszakra vonatkozóan, az elmaradt társasági elismerések, a törzsgárda és balesetmentes jutalmak kiadásának egységes alkalmazása, a saját gépkocsival történő munkába járás egységesítése és mértéke, a cafetéria és önkéntes nyugdíjpénztári befizetések, az üzemanyag visszatérítési rendszer, a munkabér előleg, a temetési és szociális segélyezés egységesítése, valamint az egyes Közlekedési Központokban (ÉNYKK, KNYKK), a munkaerő megtartása érdekében alkalmazott havi ösztönző kifizetések, mozgóbérek tárgyában,  hogy a vidéki munkavállalók érdemi és hiteles választ kapjanak szakszervezetünk tisztségviselőitől, amíg a különbözőségek egységesítése megtörténik.

A feltett kérdésekre, Beleznai Lilla Krisztina szervezet- és személyzetfejlesztési igazgató, a következő részletes választ adta a Közúti Közlekedési Szakszervezet részére.

  • Kitüntetés, balesetmente juttatás: készül a szabályzat, 2020. I. negyedévben kerül kiadásra,
  • Törzsgárda: szabályozása a KSZ-ben október 1-től egységes, de kifizetés nem történt, csak a munkaviszony megszüntetések esetében. 2020. I. negyedévben egységes  utasítás készül,
  • Saját gépkocsi hivatali célú költségtérítése: felmérjük a Közlekedési Központok eltérő rendszereit és dolgozunk az egységes szabályozáson, az új szabályozás kiadásáig a KSZ mellékletekben rögzítetteket alkalmazzuk,
  • Cafeteria és nyugdíjpénztár: készül a megállapodás tervezet a január 16-án megtartott munkáltatói tájékoztató szerint,
  • Üzemanyag megtakarítási rendszer az autóbuszvezetői bérrendszer kialakításával párhuzamosan kerül módosításra, első lépésben a társaságoknál alkalmazott részletszabályok egységesítése szükséges a VOLÁNBUSZ-nál alkalmazott elvek alapján,
  • Munkabér előleg: szabályozási tervezete január 31-ig megtörténik a segélyekkel együtt,
  • ÉNYKK mozgóbér által megteremtett bázis alapbéresítésre kerül január 1-re visszamenőleg, kivéve az autóbuszvezetőket, akikre jutó összeg bekerül a bérrendszerbe. Munkáltató megállapodás tervezetet készít.
  • KNYKK esetében megjelölt többlet kifizetések felülvizsgálata zajlik 0,5% bérfejlesztést a megállapodásban foglaltaknak megfelelően januári bérfizetéssel alapbéresítve végrehajtjuk, az érintettek bérértesítőt kapnak, a kifizetés feltételeiről eljárásrend készül,

Közúti Közlekedési Szakszervezet


Létrejöhet Magyarország legnagyobb közúti személyszállításban működő szakszervezete

KKSZ-VKSZ közös sajtóközleménye

2020.01.15 17:21

A Közúti Közlekedési Szakszervezet és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Szakszervezet 2020 januárjában együttműködési megállapodást írt alá, mely értelmében a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél dolgozó csaknem 7000 tag érdekképviseletét a jövőben együttműködve látják el.

A megállapodás alapján mind az ágazati, mind a vállalati szintű hangsúlyosabb munkavállalói érdekérvényesítés céljából Felek kidolgozzák annak lehetőségét is, hogy amennyiben a tagság úgy dönt, a további együttes fellépést, a kollektív szerződés aláírási jogosultság megtartásával, beolvadással erősítik meg a jövőben.

A fúzióval a legnagyobb országos közúti személyszállítási szakszervezet jöhet létre.

KKSZ-VKSZ

Kapcsolódó cikk: https://szakszervezetek.hu/hirek/21117-egyesitett-erovel-keszulnek-a-bertargyalasokra 30 éves a KKSZ – visszafogott megemlékezés 2020.01.15 06:38

1989. november 25-én – 30 éve alakult és 1990 januártól önálló szervezetként működik a Közúti Közlekedési Szakszervezet. Ennek okán a 2019. december 11-én az év végi, ünnepi Választmányi ülés keretében az alapításról is megemlékeztünk.

A Választmányi tagok, az elismerésben részesített tisztségviselők mellett az alapításkori alapszervezeti elnökök közül is többen részt vettek a rendezvényen.

Az ünnepi műsort követően Wenczel István röviden visszaemlékezett az alapítás előtti időkre, történelmi visszatekintésében számos, ma már szinte hihetetlennek tűnő körülményről mesélt a megjelenteknek.

Baranyai Zoltán elnök visszatekintése 15 évre nyúlt vissza, de felsorolta azokat az eredményeket, vívmányokat, amit a KKSZ a megalakulása óta tett és ért el a munkavállalók érdekében. Kiemelte, hogy azon szakszervezetek egyike a KKSZ, aki a rendszerváltás óta megőrizte, sőt gyarapította ingatlan vagyonát és még jelenleg is a Volán szakma legnagyobb taglétszámmal rendelkező szakszervezete.

Beszélt az elmúlt 5-7 év és napjaink kihívásairól, a 2015. januárban, majd a 2019. októberben bekövetkezett Volán társaságok integrációja hozta nehézségekről és megoldásra váró feladatokról.

Végezetül a jövőre tekintettel reményét fejezte ki, hogy az elődök örökségét sikerül tovább adni és a jövő tisztségviselőinek újabb évtizedek elteltével is lehetőség adatik majd a visszaemlékezésre.

KKSZ


Hírek, aktualitások

Jó irányba halad az integráció- röviden a mai napon elhangzottakról 2020.01.16 17:00

A mai napon Dávid Ilona elnök-vezérigazgató asszony vezetésével tartott egyeztetést a munkáltató, amin a VKSZ elnöke Fazekas Kovács János és Baranyai Zoltán KKSZ elnök mellett a KDSZSZ és KMSZ elnökei  vettek részt. Elöljáróban elnök asszony kitért a bérfejlesztés kérdésére. Elmondta, hogy a korábban bekért szakszervezeti igények összegzése megtörtént, a tulajdonos felé megküldésre került. A Társaságnak bérmilyen mértékű fejlesztési mérték végrehajtásához kormányzati beavatkozásra van szüksége. A 2020. évi bérfejlesztés mértékéről már ősszel történt egyeztetés a KVKF keretében, a folytatás is ezen a Fórumon fog megtörténni, de ehhez a Kormány döntése szükséges. A VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalóira vonatkozóan a bértárgyalás csak ezek után tud elkezdődni.

A bérfejlesztés kérdésével majd megeggyező fontossággal bír a KKSZ számára az integrácó után az autóbuszvezetők bérrendszerének egységesítése. Dávid Ilona a munkáltatónak ezzel kapcsolatos elképzeléseit vázolta fel számunkra. Az elhangzottakból kiderült, hogy a munkáltató számára is fontos, hogy a legnagyobb létszámú és munkaerő piaci helyzete miatt legkritikusabb munkakörben foglalkoztatottak  – autóbuszvezetők – esetében kezdje el az egységesítést, majd később a többi munkavállalói csoport esetében is.

A 2019. évi- volt társaságonkénti – autóbuszvezetői béradatok alapján bemutatásra került az egyes társaságok bérszerkezete, pótlékok darabszáma, pótlékértékek aránya a béren belül. Dávid Ilona elmondta, hogy országosan egységes és sávos besorolási bérrendszer bevezetését tervezik, ami tükrözné a munkaviszonyban eltöltött időt. A számos pótlék helyett pedig – az Mt. -ben szereplő pótlékokon túl – minimális darabszámú ösztönző pótlék megtartására fognak javaslatot tenni. 

Az elhangzottakról a jelenlévő szakszervezeti vezetők véleményét kérte, majd támogatást, hogy a munkát minél korábban be tudják fejezni. Tervek szerint február közepére kerülhet olyan szintre a tervezet – aminek fontos része a forgalmi területnél párhuzamosan folyó munka – hogy az érdemi egyeztetés elkezdődhet.

A bevezetés tervezett időpontja 2020. április 01.

A cafetéria egységesítésére az alábbi javaslat hangzott el, (melyet az aláíró felek -VKSZ és a Munkáltató-megállapodás formájában kell hogy rögzítsenek) 2020. január 01-től minden munkavállaló egységesen 200.000 forint juttatásban részesül, melynek felosztásának mielőbbi kezdését szorgalmazta a KKSZ elnöke. A régiónként eltérő mérték és a 200.000 Ft. különbsége alapbéresítésre kerül. 

Önkéntes nyugdíjpéntári befizetés szintén egységesítésre kerül, a pénztári tagsági viszonnyal rendelkező munkavállalók esetében 1%-os befizetés vállalása mellett a munkáltató 3,5%-ot fizet, a volt ÉNYKK -ban a feltételekkel rendelkező munkavállalók részére is. Az Ő esetükben ez nem jár majd a cafetéria keret csökkentésével, annak ellenére sem, hogy a 2015. évi összevonás alkalmával ez ÖNYP költség tömege a cafetéria keretbe került.

Az egységes üzemanyag visszatérítési rendszer is kidolgozás alatt van, amit a műszaki szakterület végez. Az egységes visszatérítési rendszert a bérrendszer egységesítésével egy időben szeretné bevezetni a Munkáltató.

Baranyai Zoltán

KKSZ elnök


Jövőbeni bérfejlesztési tervek a közösségi közlekedésben

Először a cégen belüli bérkülönbségeket kell eltüntetni

A Közúti Közlekedési Szakszervezet elnöke Baranyai Zoltán a 24.hu-nak elmondta, miért nem alakítottak ki még egységes álláspontot a jövő év, illetve évek bérfejlesztéséhez. Jelenleg hét cég, hét kollektív szerződés, hét különböző bérrendszer, jövedelmi szint van a menetrendszerű buszos személyszállításban. Október elsejétől viszont a hat buszos közlekedési központ beolvad a Volánbusz Zrt.-be. Ezért bérharmonizációra van szükség, amihez pénz kell.

Bővebben…


KÖZLEMÉNY

Országos lefedettséggel működik tovább a VOLÁNBUSZ Zrt.

Október 1-től országszerte egy állami társaság, a VOLÁNBUSZ Zrt. végzi a helyközi autóbuszos közösségi személyszállítást. A hat regionális közlekedési központ beolvadásával közel 19 ezer fővel Magyarország harmadik legtöbb munkavállalóját foglalkoztató állami társaság jön létre. Az integrációtól eredményesebb, hatékonyabb működést vár a kormány. A munkavállalókat és munkahelyeiket nem érinti az egyesülés.

Bővebben…


Megszületett a tulajdonosi döntés a beolvadásról

2019. június 20-i dátummal került aláírásra az a részvényesi határozat, mely rendelkezik a hat Közlekedési Központ és a VOLÁNBUSZ egyesüléséről. Az egyesülés módja beolvadás. A Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős miniszter Bártfai-Mager Andrea a határozatban felhatalmazza a VOLÁNBUSZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját többek között a beolvadás bejegyzése iránti cégbírósági eljárás lefolytatására. Ismereteink szerint a beolvadás időpontja a bejegyzés időpontja, melynek a benyújtást követő 90 napon belül meg kell születnie, így akár a korábban már elhangzott időponttól eltérően, október 01 előtt is megtörténhet.

A KKSZ érdeklődéssel várja az események folytatását, kiemelten a munkavállalókat érintő esetleges változásokat. Bízunk benne, hogy a május 22-i konzultáción elhangzottak szerint a szakszervezetek tájékoztatása tovább folytatódik. Reméljük, hogy az érdemi döntéseket már az előkészítés folyamatában megismerhetik a szakszervezetek és az Üzemi Tanácsok.


Volánosok: elmarad a kétszámjegyű bérfejlesztés?

Kilátástalan a volánosok helyzete, a kormány ugyanis döntött: a munkáltató egyelőre nem változtathat az idénre tervezett 5 százalékos bérfejlesztési mértéken. Ez minden eddiginél rosszabb helyzetbe hozhatja az ágazatot, ugyanis már nemcsak járművezetők, hanem karbantartók is tömegével hagyják el a szakmát. A szakszervezetek már csak abban bíznak, hogy az államnak fontos a közúti közösségi közlekedés megtartása, ezért a döntéshozók talán hajlandóak év közben újraértékelni a helyzetet.

Bővebben…

TÁJÉKOZTATÓ AZ ALÁGAZAT EGYEZTETÉSRŐL

A KVKF ülést követően a volán szakmában tagsággal rendelkező szakszervezetek vezetői informális megbeszélés keretében találkoztak a munkáltatói szövetség (KKVSZ) új elnökével Bánhidi-Nagy Attilával. A bemutatkozás mellett minden jelenlévő megfogalmazta az általa fontosnak tartott problémákat, valamint megerősítették, még 2018 végén írásban megküldött béremelési igényeiket.

Bővebben…

Tájékoztató

Kétszámjegyű béremelés kell 2019-ben

 

Ülésezett a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF) munkavállalói és munkáltatói oldala 2019. január 16-án. Az ülésen a Közúti Közlekedési Szakszervezetet Baranyai Zoltán elnök képviselte.

 

A szociális partnerek vállalták, hogy közösen kezdeményezik a kormányzatnál és a tulajdonosoknál a formális bértárgyalások megkezdését.

 

A résztvevők értékelték a kialakult helyzetet.

 

A 2017-ben létrejött hároméves bérmegállapodás értelmében a nagyobbrészt közszolgáltatásokat ellátó állami vállalatok munkavállalói három év alatt átlagosan 30% százalékos bérfejlesztésben részesülnek, ebből a mértékből 2019-re legalább 5 százalékos átlagos bérnövekedést irányzott elő, ami a kialakult munkaerőhiány miatt kevésnek bizonyult.

Bővebben…

1 2 3 6