Dobi úr csúsztatásai, avagy hogy lesz egy valóságos vereségből fiktív győzelem?

„ Addig jár a köcsög a kútra, amíg el nem törik.” (Forrás: SZAKSZ honlap 2016.01.21.)

 

Dobi elnök úr, a 2018. október 17-én közzétett írásában, az általa képviselt és vezetett KDSZSZ-t a közel 15 millió forint megfizetésére kötelező elsőfokú bírósági ítéletet a KKSZ feletti győzelemként értékelte.

Elnök úr irományáról Karinthy Frigyes Tanár úr kérem! művének a magyarázom a bizonyítványom fejezete juthat mindenkinek az eszébe, vagy éppen az a bokszoló, aki a pontozásos vereségét azzal mentette hívei előtt, hogy a mérkőzést nem kiütéssel vesztette el!

Nos, elnök úr is próbálta megmagyarázni a KDSZSZ pervesztését, mert vélhetőleg, az ő értékrendjében a KKSZ-szel szembeni közel 15 millió forintra rúgó pervesztés felér egy győzelemmel.

Magyarázkodására akár azt is mondhatnánk, hogy ügyes! Véleményünk szerint ez azonban nem ügyeskedés, hanem a KDSZSZ és a SZAKSZ tagságának a tudatos félrevezetése, így tehát akár az is felmerülhetne sokakban, hogy Dobi úr hazudott.

 

Hogyan állíthatja a magát képzett szakszervezeti vezetőnek hirdető – másokat folyamatosan lekezelő – Dobi úr az elsőfokú bíróság ítéletének ismeretében, hogy a KDSZSZ a KKSZ-szel szemben pert nyert?

Dobi úr minden alapot nélkülöző állításával ellentétben az igazság az, hogy a bíróság arra kötelezte a KDSZSZ-t, mint túlnyomó részben (68 %-ban) pervesztes alperest, hogy a túlnyomórészt pernyertes KKSZ részére fizessen meg

  • 950.950.- Ft-ot és ennek törvényes kamatát, továbbá
  • 270.- Ft-ot perköltség (ügyvédi munkadíj) címén.

A fent említett két összegen felül a KDSZSZ már fizetett a KKSZ részére 2.547.300 Ft-ot, hitelfelvétel felmerült költség jogcímén, amit a bírósági ítélet helybenhagyott.

 

Dobi úr azt is valótlanul állítja, hogy a KKSZ viseli a rá eső perköltséget! Ez azért valótlan, mert ilyen költség fel sem merült, mivel a szakszervezetek, a peres eljárás egyéb költségeinek megfizetésére – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kötelezhetők!

Ezt azonban tudnia kellene a vesztes perben is minden bizonnyal örömét lelő Dobi úrnak, mint képzett szakszervezeti vezetőnek!

 

Nem lehet azonban szó nélkül elmenni a KKSZ-t az onnan való kilépése óta mindig rossz színben feltüntető, és a saját tagságát is félrevezetni próbáló szakszervezeti vezető csúsztatásai mellett, mivel a bíróság által – most még csak első fokon – megítélt közel 15 millió forintot a KDSZSZ, illetve a SZAKSZ tagságának kell megfizetnie.

A végrehajtót a félremagyarázkodások nem érdeklik!

Konklúzió: „ A népi megfigyelés szerint, aki sokat keveri a sz*rt, azt előbb vagy utóbb berántja a kanál…” ( Forrás : SZAKSZ honlap, 2015.02.22.)

 

Tisztelt Kollégák!

Bízunk benne, hogy ez a válaszirat rávilágít arra, hogy ki is valójában az a szakszervezeti vezető, aki a valóság helyett csúsztatásokkal próbálja a sikertelen bizonyítványát megmagyarázni, amely bizonyítványban meghatározott kötelezettséget (a közel 15 millió forintot) nem az iromány szerzőjének, hanem a tagságnak kell megfizetnie!

Baranyai Zoltán

    KKSZ elnök